polski   English  
 

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Informacje

Biblioteka

Informacja o KBC

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa (KBC) jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Miejsko - Powiatową w Kwidzynie.

Celem tworzenia lokalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa.

Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej.

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom Powiatu Kwidzyńskiego.

Zasób biblioteki cyfrowej został podzielony na trzy duże kolekcje tematyczne.

W ramach tych kolekcji gromadzone są różnego typu dokumenty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrysy, pocztówki i inne.

Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia zajmują się bibliotekarze uczestniczący w jej tworzeniu.

Publikacje umieszczane w bibliotece cyfrowej mają uregulowany status prawny.

Oczekiwane efekty projektu:
- podniesienie jakości kształcenia stacjonarnego i zdalnego,
- trwały i cyfrowy dostęp do cyfrowych materiałów piśmienniczych,
- ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii i informacji bieżącej,
promocja nauki badań regionu.

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa jest widoczna dla ważniejszych wyszukiwarek: Google, Microsoft Bing, Net Sprint, dzięki czemu polskie zasoby docierają do zainteresowanych na całym świecie.